Backup Page

2. Địa chỉ học

 • Cơ sở 01: Số 47 Ngõ 204 Lê Thanh Nghị, HAI BÀ TRƯNG, HN (Gần ĐH KTQD & BKHN)  ⇒ Xem trên Google Map
 • Cơ sở 02: Số 21 Ngõ 121 Sài Đồng, LONG BIÊN, HN (Đối diện Trường Mầm non Hoa Sữa) ⇒ Xem trên Google Map
 • Cơ sở 03: Số 08 Ngách 24 Ngõ 165, đường CẦU GIẤY, HN (Ngay sau lưng Bưu Điện Cầu Giấy) ⇒ Xem trên Google Map
 • Cơ sở 04: Số 19 Ngõ 130 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch – CẦU GIẤY (Cách ĐH Thương Mại 150m, Bên Hông Nhà hát Quân Đội) ⇒ Xem trên Google Map
 • Cơ sở 05: Số 35 Ngõ 105, đường Chiến ThắngHÀ ĐÔNG (Gần Học Viện An Ninh) ⇒ Xem trên Google Map
 • Cơ sở 06: Số 18 Ngõ 07, đường Thái Hà ĐỐNG ĐA (Cạnh Bể Bơi Thái Hà) ⇒ Xem trên Google Map

 

FOOTER

<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”>&diams; <strong>Cở sở 01:</strong> Số 47 ng&otilde; 204 L&ecirc; Thanh Nghị, <strong>HAI B&Agrave; TRƯNG</strong>, HN <em>(Gần ĐH KTQD &amp; BKHN)</em></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”>&diams; <strong>Cở sở 02 (mới):</strong> Số 21 ng&otilde; 121 S&agrave;i Đồng, <strong>LONG BI&Ecirc;N</strong> <em>(Đối diện Trường Mầm non Hoa Sữa)</em></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”>&diams; <strong>Cơ sở 03:</strong> Số 08 Ng&aacute;ch 24 Ng&otilde; 165, Đường <strong>CẦU GIẤY</strong> <em>(Ngay sau lưng Bưu Điện Cầu Giấy)</em></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”>&diams; <strong>Cơ sở 04:</strong> Số 19 Ng&otilde; 130 Hồ T&ugrave;ng Mậu, MAI DỊCH – <strong>CẦU GIẤY</strong> <em>(C&aacute;ch ĐH Thương Mại 150m)</em></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”>&diams; <strong>Cơ sở 05:</strong> Số 35 Ng&otilde; 105, đường Chiến Thắng – <strong>H&Agrave; Đ&Ocirc;NG</strong> <em>(Gần Học Viện An Ninh)</em></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #425f9c;”><em><strong>&diams; </strong></em><strong>Cơ sở 06:</strong> Số 18 Ng&otilde; 07, đường Th&aacute;i H&agrave; – <strong>ĐỐNG ĐA</strong>&nbsp;<em>(Cạnh Bể bơi Th&aacute;i H&agrave;)</em></span></p>

 

 • Cở sở 01: Số 47 ngõ 204 Lê Thanh Nghị, HAI BÀ TRƯNG, HN (Gần ĐH KTQD & BKHN & XD).
 • Cở sở 02: Số 21 Ngõ 121 Sài Đồng, LONG BIÊN (Đối diện Trường mầm non Hoa Sữa).
 • Cơ sở 03: Số 10 Ngách 24 Ngõ 165, Đường CẦU GIẤY (Ngay sau lưng Bưu Điện Cầu Giấy).
 • Cơ sở 04: Số 19 Ngõ 130 Hồ Tùng Mậu, MAI DỊCH – CẦU GIẤY (Cách ĐH Thương Mại 150m, Bên hông Nhà hát Quân đội)
 • Cơ sở 05: Số 35 ngõ 105 Chiến Thắng, HÀ ĐÔNG (Gần Học Viên An Ninh – Tầm 300M)
 • Cơ sở 06: Số 18 Ngõ 07, đường Thái Hà, ĐỐNG ĐA (Đối diện Cổng ĐH Công Đoàn )

Thông tin liên hệ

 

 

Contact Me on Zalo
Call Now Button