Trung tâm Tin học VT - Chuyên đào tạo Tin học Văn phòng
Giờ học Tin học văn phòng thực hành

Bài giảng Word 2010
Bài giảng Excel 2010

Bài giảng Powerpoint 2010
Hướng dẫn sử dụng Internet, Google, và Gmail

Trung tâm tin học VT

Chuyên đào tạo Tin học Văn Phòng

Liên hệ đăng ký học: 0913.505.024

Bản Quyền: Trung tâm tin học thực hành VT - Tel: 0913.505.024 - Email: daytinhoc.net@gmail.com